Espai Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern pretén introduir un canvi en la cultura per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració i d’aquelles altres entitats com ara la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI), que reben diners d’origen públic, a fi i efecte que es doni publicitat relativa als elements més importants de la gestió i presa de decisions, així com la destinació d’aquests diners públics.

En conseqüència, en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’FCRI, en la seva pàgina web, ha creat l’apartat de transparència que s’estructura en quatre grans àrees:

1. Estructura organitzativa

2. Economia i finances

3. Contractes i convenis

4. Subvencions rebudes

1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1. LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) és una entitat sense ànim de lucre que va ser fundada a l’any 1986 amb l’objectiu genèric de promoure la convergència d’iniciatives, de persones i entitats interessades a donar suport a la recerca.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d’establir relacions de col·laboració amb empreses i altres entitats, com per exemple, universitats, instituts i centres de recerca arreu del món.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o els seus estatuts. Està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 281; inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el número d’identificador 1699; i acollida a la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i els incentius fiscals al mecenatge.

La Fundació està subjecta a la llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques i l’emprenedoria en aquest àmbit. Compta amb un patronat mixt públic i privat integrat per la Generalitat de Catalunya, Fundació “la Caixa”, Esteve, IberCaja, Telefónica I+D, BBVA, Endesa i Naturgy.

 

1.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l’interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Som una entitat experta per a cobrir la bretxa comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement i la societat.

La seva missió és esdevenir un agent valuós i de referència en el coneixement i enfortiment de les estructures d’R+D+I a Catalunya, tot articulant propostes versàtils i concises, d’ampli abast, especialment en la comunicació i disseminació científica, la creació de vocacions i formació STEM, i facilitar la transferència i l’entesa entre l’àmbit científic i empresarial tant públic com privat.

La Fundació porta a terme una participació rellevant i activa en la construcció de la societat i l’economia del coneixement, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible i sostingut que estengui la millora de la qualitat de vida al conjunt de la població.

L’FCRI té tres seccions d’activitat: Vocacions Científiques, Disseminació i Comunicació, i Innovació. Cadascuna d’aquestes seccions desenvolupa diferents programes, dins dels quals s’engloben un ampli espectre d’activitats, projectes i subprogrames.

Vocacions Científiques vol incrementar les vocacions cientificotècniques i l’interès per la ciència a les escoles. Disseminació i Comunicació desenvolupa formats de transmissió del coneixement d’alt impacte, presencials i en línia, per crear cultura científica a la societat catalana. Finalment, Innovació sensibilitza la indústria sobre la cooperació publicoprivada, a través de projectes per l’actualització i transferència de coneixement procedent de la recerca a l’empresa.

 

1.3. PROGRAMA D’ACTIVITATS

Per consultar el programa d’activitats actual de l’FCRI podeu visitar la nostra agenda, on figuren tots el actes i iniciatives en curs. Per accedir-hi a les activitats d’anys anteriors, posem al vostre abast les nostres memòries d’activitats, disponibles al nostre web.

 

1.4. ÒRGANS DE GOVERN

La Fundació està constituïda pels següents òrgans de govern, administració i assessorament:

• El Patronat

• El president o presidenta del Patronat

• La Comissió Permanent

• El director o directora

1.4.1. Composició del Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

CLOSE ACCORDION
President
Vicepresident primer - IRESTAL EUROPE SL

(representada per Joaquim Boixareu Antolí)

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris i la New York University. La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis a la indústria metal·lúrgica, on el seu pare va fundar l’any 1945 l’empresa matriu del grup empresarial que avui dirigeix.

És president d’Irestal Group, multinacional catalana dedicada al processament i distribució d’acer inoxidable, i a la fabricació de tub soldat d’acer inoxidable. Irestal Group dona feina a més de 300 persones, i compta amb filials i delegacions a diferents països com són Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya, Rússia i Estats Units.

Paral·lelament a la seva tasca empresarial, participa activament en la vida institucional i associativa, per la qual cosa ocupa actualment els següents càrrecs: patró d’ Honor de la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT; membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall; membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica); membre del Patronat de la Fundació Girona Est; soci fundador de l’Associació Barcelona Global; president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (2008 – 2013); patró de la Barcelona Graduate School of Economics (2006 – 2010); membre del Comitè Permanent d’Experts (CPE) del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2007-2008); membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana; membre del Patronat del Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (2012 – 2020); membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia (2009 – 2011).

Vicepresident segon - Joan Gómez Pallarès

Nascut a Igualada el 1960.

És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d’IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s’incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la UAB, d’on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d’una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d’una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l’antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera “Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària” de la Generalitat l’any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d’Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la “Plataforma Coneixement Territori Innovació” (CTI) i de la redacció de l’“Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020” i ha estat vocal de la Comissió d’Apel·lacions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica des d’octubre de 2013 fins juliol de 2018.

Des de juliol de 2018, és director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Secretària - Myriam Santos-Morán Torrens

Directora territorial d’Arc Mediterrani, IberCaja.

 

Vocal - Jordi Aguasca Marsà

Director de la Unitat de Transformació, Tecnologia i Disrupció (ACCIÓ)

Nascut a Barcelona, l’any 1982. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra a l’any 2004 i llicenciat en Periodisme al 2006, també per la Universitat Pompeu Fabra.

El 2006 es va incorporar a una petita empresa de recent creació, Ghotha SA, ocupant llocs de responsabilitat de desenvolupament de negoci. Va deixar el projecte per incorporar-se, al 2007, a la Secretaria d’Indústria i Empresa com a cap del gabinet fins al 2010.

Després de cursar l’MBA a Esade es va incorporar de nou a ACCIÓ on va exercir diferents responsabilitats, primer com a gerent d’Startup Catalonia, i després dirigint la Unitat d’Emprenedoria i Startups. Amb aquestes responsabilitats, ha format part de l’assemblea de l’Associació Barcelona Tech City, del consell assessor del programa The Collider i de l’aliança Barcelona Digital Talent.

Des del febrer del 2021, és director de Transformació Tecnològica i Disrupció d’ACCIÓ.

Vocal - Xavier Aldeguer Manté

Metge especialista en Gastroenterologia. Doctor en Medicina per la UAB. Ex-becari de la Caixa amb Formació Postgrau al Laboratori de Transplantament Hepàtic de la Universitat Pensilvània, Filadèlfia. Beca per estudis a l’estranger de la Societat Catalana de Digestologia.

Estades formatives a l’Institut d’Oncologia Paoli-Calmettes de Marsella, a l’Hospital Clínic i a l’Hospital de la Universitat de Texas. Cap de Servei de l’Aparell digestiu de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i Hospital de Santa Caterina de Salt del 2011 al 2021. Professor Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des del 2009.

Especialització en Gastroenterologia a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona del 1994-1997. Investigador postdoctoral al Laboratori de Transplantament Hepàtic de la Universitat de Pensilvània del 1998-2001. Metge adjunt especialista en Gastroenterologia a l’Hospital Trueta del 2001-2011. Cap de Servei de Gastroenterologia de l’Hospital Universitari Doctor Jose Trueta. Cofundador i director mèdic de l’empresa Biotecnològica GoodGut des del 2014-2021 venuda recentment a la Farmacèutica Hipra. Coordinador assignatura i professor associat de digestiu de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona del 2009-2012. Professor associat del 2012 a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona a l’actualitat. Investigador principal de l’Àrea de Digestiu de l’IDIBGI, d’ençà del 2008 a l’actualitat.

Des d’agost de 2021, és director general de Transferència del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 

Vocal - Isabel Buesa Gambau

Directora general d’ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE.

Dins d’ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial.

Vocal - Higini Clotas

Fundació Bancària “la Caixa”.

Dedicació professional durant més d’una dècada al món editorial, va ser director de l’Editorial DOPESA (Grupo Mundo de Ediciones), membre del Consell d’administració de la revista l’Opinió i director i editor de les col·leccions de llibres d’introducció a la Universitat “Temas Universitarios” i “Conocer”.

Va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya el 1980, càrrec que va ostentar fins al 2012.

Fou membre de la Comissió Mixta de Transferències entre l’administració de l’Estat i la Generalitat, President de la Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de 1992, i vicepresident del Parlament de Catalunya entre 1997 i 2012.

Articulista a diversos mitjans i de manera continuada al diari La Vanguardia. S’incorpora com assessor a la Direcció General de la Fundació Bancària “la Caixa” el febrer de 2015.

Vocal - Antoni Esteve Cruella

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va presidir de 2005 a 2012 de la qual és director actualment. Així mateix és president del Consell d’Administració d’Esteve Teijin Healthcare.

Presideix també l’associació empresarial Farmaindustria. Fins al mes de juny de 2015 ha estat president de la Fundació Princesa de Girona. Ha estat president de la Fundació Catalana per a la Recerca de juny de 2012 a abril de 2019.

En l’àmbit de l’acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya.

Vocal - Àngel Font Vidal

Director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”.

És doctor en Economia per la Universitat Ramon Llull i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. També es diplomat en Direcció d’Empresas per EADA-Business School.

Va començar la seva carrera en una enginyeria mediambiental, encara que de ben d’hora es va incorporar a Intermón OXFAM on va ocupar diverses posicions directives, primer coordinant els programes a l’Amèrica Llatina i posteriorment com a adjunt al director general. Més tard, es va incorporar a Caixa Catalunya per a dirigir la Fundació Un Sol Món on va impulsar programes de microfinances, inserció laboral i habitatge social.

El 2010 es va incorporar a la Fundació “la Caixa”, compatibilitzant funcions de suport al desenvolupament estratègic amb la posició de gerent de la Fundació ISGlobal.

El 2012 va ser nomenat director de Persones i el 2014 es va incorporar al Comitè Executiu de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Vocal - Joan Gòdia i Tresànchez

Director General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Enginyer agrònom (Universitat de Lleida), enginyer tècnic agrícola (Universitat Politècnica de Catalunya), tècnic en Direcció d’Empreses Cooperatives i té un mestratge en Alta Funció Directiva.

Del 2016-2021 ha estat subdirector General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya; membre del Consell Executiu de l’Associació de les Regions Europees de Producte d’Origen (AREPO) i de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI); i vocal de Consell Català d’Alimentació. Membre de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària de Catalunya.

Durant el període 2011-2016 va ser subdirector general d’Agricultura i president de la Comissió Catalana de Bioseguretat i membre de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Del 2007-2011 va ser director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida; membre del Consell d’Administració de Mercolleida; i conseller del Consell d’Administració de l’empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA.

Del 2000-2007 va exercir de cap del Servei de Coordinació d’Oficines Comarcals del DARP a Lleida.

L’any 2000 va ser cap de l’Oficina Comarcal del Segrià i del 1994-2000, director i gerent de l’Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Vocal - Oriol Lloret Albert

Director del Laboratori de Telefónica I+D.

És llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Sociologia i té un Màster en Comunicació de la Universitat de Columbia, Nova York, a banda d’una variada formació executiva a escoles de negoci com ara IESE, ESADE o IMD.

A més de ser director del Laboratori de Telefónica I+D, també és responsable de l’àrea de Discovery a nivell global dins de Telefónica Innovació, compaginant la representació institucional de Telefònica Innovació a Catalunya amb el lideratge de la identificació, disseny i creació de les noves àrees de futur per a la companyia en un horitzó de 3-5 anys. En el passat ha estat responsable d’Innovació de l’àrea de productes emergents on va dissenyar, implementar i liderar el Model d’Innovació de Telefónica Digital, transformant la cartera de gestió de la innovació en una “plataforma intrapreneurship” per a tots els treballadors de Telefónica, l’aplicació de Design Thinking, Lean Startup o de les pràctiques d’innovació oberta a través d’una varietat de projectes en àrees com ara M2M, Big Data, Privacitat o eHealth que després han donat lloc a noves àrees de negoci globals de Telefònica que estan generant noves fonts d’ingressos per a l’empresa en el camí cap a la transformació digital del negoci.

Durant el 2009 i 2010, va dirigir el User Driven Innovation Group Service al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era una spin-off del Product and Innovation Strategy Group de Telefónica R+D que havia liderat fins al 2009 i va significar la incorporació de talent de design thinking a la manera de treballar la innovació a Telefónica, amb persones vingudes d’empreses com ara IDEO o Frog Design, començant a crear una organització molt més multidisciplinària.

Abans d’això, va liderar el disseny i la implementació de la transformació organitzativa del centre de Barcelona de Telefónica R+D (gairebé 250 persones) d’una organització jeràrquica i rígida en una organització flexible. Aquest model d’organització es va desplegar després en tota l’organització Telefónica R+D i va significar una fita clau en la transformació cultural de Telefónica I+D.

Abans d’incorporar-se Telefónica i després de diversos càrrecs de responsabilitats a start-ups d’Internet, es va incorporar al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i va dissenyar la seva estratègia web 2.0.

Vocal - Andreu Mas-Colell

A títol personal. 

És professor emèrit (catedràtic) d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d’Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d’Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-desembre 2010).

Ha servit com a editor del Journal of Mathematical Economics (1985-88), i d’Econometrica (1988-92). És Fellow de l’Econometric Society i va ser el seu president en 1993. L’any 1997 va ser elegit International Member de la National Academy of Sciences dels EUA i Foreign Honorary Member de l’American Economic Association. Ha estat Sloan Fellow i Guggenheim Fellow, membre de l’Executiva de la International Economic Association, president de l’Associació Espanyola d’Economia i president de l’European Economic Association (2006). De l’any 2000 al 2003 va ser
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca (ERC) de juliol del 2009 fins agost del 2010. L’any 2005 va ser escollit membre de l’Institut d’Estudis Catalans i en el 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d’Estudis de “La Caixa”, president del Consell Assessor Científic de “Telefónica Investigación y Desarrollo” i membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia. Des de desembre de 2010 fins gener del 2016 va ser conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Actualment és president del Barcelona Institute of Science and Technology.

Ha escrit 130 treballs d’investigació sobre temes que abasten des de la teoria abstracta de l’equilibri general i l’estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a empreses públiques passant per la teoria de jocs d’estratègia. És autor del llibre The Theory of General Economic Equilibrium: A Differentiable Approach (Cambridge University Press, 1985) i coautor del llibre de text postgraduat Microeconomic Theory (Oxford University Press, 1994).

Ha estat guardonat amb el Premi Rey Juan Carlos de Economía (1988), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994), el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006), la Creu de Sant Jordi (2006), el Reconeixement al Progrés Empresarial de la CECOT (2008), el premi Cercle d’Economia (2008) i el
Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas -compartit amb H. Sonnenschein- (2009). És Doctor Honoris Causa per les universitats d’Alacant, de Toulouse, HEC (París), la Universidad Nacional del Sur (Argentina) i la University of Chicago.

Vocal - Joaquim Nadal i Farreras

Nascut a Girona l’any 1948.

És catedràtic d’Història Contemporània i Doctor Honoris Causa de la Universitat de Perpinyà.

Ha estat professor de les universitats de Liverpool (1970-1972), Autònoma de Barcelona (1972-1992) i de Girona (1992-2018) i director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de 2013 a 2022.

Va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2003 a 2010. També va ser conseller de la Presidència el 2006 i portaveu del Govern de 2003 a 2006. Anteriorment, havia estat alcalde de Girona de 1979 a 2002 i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de 1981 a 1995.

També ha estat diputat del partit socialista, on va ser-ne president del grup parlamentari i portaveu en diferents etapes. Va deixar la militància al PSC el 2015, després d’una llarga trajectòria al partit.

Des d’octubre de 2022 és conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Vocal - Joan Piera Miquel

Director regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya – BBVA.

És Llicenciat en Empresarials i MBA a ESADE. Va iniciar la seva carrera professional al BBVA l’any 1987, quan es va incorporar al Banc a l’oficina de Nova York.

Al llarg dels anys va desenvolupar diverses responsabilitats en el món de Banca Corporativa, passant per Milà, Madrid i Lisboa.

En relació a les seves últimes etapes professionals, del 2006 al 2010 va desenvolupar la funció de Director de Negoci a la Direcció Regional de BEC Catalunya. El 2010 es va traslladar a Madrid com a director de Desenvolupament de Negoci del Segment d’Empreses i Corporativa. Del 2012 a juliol de l’any 2016 va dirigir la Direcció Regional Nord de BEC, amb seu a Bilbao. A finals de juliol de l’any 2016 i fins a l’actualitat és el Director Regional de Banca Empreses i Corporacions a Catalunya.

Vocal - Aina Plazas Tesías

Directora general de Planificació en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1988) i postgrau en Psicologia Comunitària per la Universitat de de Barcelona (1992). Així mateix va fer altra formació reglada en mètodes estadístics, mètode epidemiològic en la investigació clínica i social, demografia i planificació sanitària.

Ha estat responsable de l’Avaluació i Planificació de Serveis a la Regió Sanitària Barcelona i directora de Planificació i Avaluació en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Del 2008 al 2019 va ser directora d’Estratègia, Coordinació i Comunicació a la Regió Sanitària de Barcelona (CSB), càrrec que, des del 2016, va compaginar amb el de gerent d’Estratègia i Comunicació del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Des de 2019, ha ocupat diversos càrrecs en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, primer com a subdirectora general d’Anàlisi i Programació. Posteriorment va ser directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, on ha desenvolupat responsabilitats en planificació, gestió, contractació de serveis i atenció integrada social i sanitària.

Compta amb una llarga experiència en planificació, avaluació de serveis sanitaris, en població en situació de vulnerabilitat, i en coordinació i integració de serveis socials i sanitaris. Ha dirigit l’experiència de benchmarking a l’atenció primària pionera en Catalunya.

Des de juny de 2021 és directora general de Planificació en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Director general - Jordi Mas i Castellà

Jordi Mas és Doctor en Microbiologia per la Universitat de Barcelona i MBA per ESADE Business School. Va iniciar la seva carrera professional com a investigador científic en els camps de l’ecologia microbiana i la biotecnologia, i ha estat docent a diverses universitats tan a nivell nacional com internacional.

Té una àmplia experiència en funcions de gestió de l’àmbit de la recerca i de direcció de rellevants institucions de l’ecosistema català de coneixement com són la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), en una anterior etapa, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), les relacions internacionals de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Ha estat regidor de l’Ajuntament de Sitges (2007-2019). En el període 2011-2019 ha exercit com a membre del Govern municipal amb responsabilitats diverses: Hisenda i Innovació Pública, Competitivitat i Ocupació, Territori i Sostenibilitat. Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres sobre innovació, estratègia, emprenedoria, microbiologia ambiental, etc.

 

 

1.4.2. Composició de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent té per objecte fer el seguiment de l’activitat ordinària de la Fundació i de l’execució dels acords adoptats pel Patronat, i la seva composició és la següent:

• Presidenta

• Vicepresident primer

• Vicepresident segon

• Secretari

• 5 vocals

1.4.3. Direcció

Correspon al/a la director/a:

a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.

b) Proposar al Patronat la programació d’activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes.

c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.

d) Coordinar les actuacions encaminades a l’obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.

e) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes que porta a terme la Fundació.

f) Dirigir el procés selectiu i la contractació del personal.

g) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.

h) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.

i) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.

1.4.4. Dades de contacte i altra informació legalment establerta

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Passeig de Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Telèfon: 93 268 77 20

info@fundaciorecerca.cat
https://www.fundaciorecerca.cat

 

1.5. ORGANIGRAMA

Organigrama 2020

1.6 RETRIBUCIONS

 

1.7. CONVENI COL·LECTIU I ALTRA NORMATIVA APLICABLE

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal pels centres d’educació universitària i investigació.

 

1.8 ESTATUTS

 

1.9 CODI ÈTIC

 

1.10 BALANÇ SOCIAL

 

1.11 INFORME DE GOVERN CORPORATIU

 

2. ECONOMIA I FINANCES

 

2.1 PRESSUPOST

 

2.2 ESTATS FINANCERS

 

2.3. COL·LECTIU DE BENEFICIARIS ATESOS

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

1) Agents que realitzen activitats relacionades amb la divulgació i comunicació de la recerca i la innovació.

2) La comunitat investigadora.

3) Altres entitats o institucions públiques o privades que realitzin tasques de recerca o innovació o estiguin vinculades a la recerca o innovació.

 

3. CONTRACTES I CONVENIS

 

3.1 CONTRACTES

3.2 CONVENIS

 

4. SUBVENCIONS REBUDES

Contacte Transparència

Pilar Montero
Cap d’Administració
administracio@fundaciorecerca.cat